ДОЗАТОР - ТЕЧЕН - ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ЗА РАЦЕ 1000мл

Art.736INOX.3500