Дозатори - санитарна галантерија и хартии

ДОСТАПНИ ВИДОВИ НА УПОТРЕБА

ДОЗАТОР - ХАРТИЈА ЗА РАЦЕ АУТОКАТ

ДОЗАТОР - ХАРТИЈА ЗА РАЦЕ АУТОКАТ

ДОЗАТОР ИНДУСТРИСКИ

дозатор сензор ИНДУСТРИСКИ

ДОЗАТОР - ХАРТИЈА ЗА
РАЦЕ ЛИВЧИЊA

ДОЗАТОР - ХАРТИЈА ЗА РАЦЕ ЦЕНТРАЛНО ИЗВЛЕКУВЊЕ

ДОЗАТОР ЗА ТЕКСТИЛНА РОЛНА

ДОЗАТОР - ТОАЛЕТНА
ХАРТИЈА РОЛНА

ДОЗАТОР - ТОАЛЕТНА
ХАРТИЈА МАКСи

ДОЗАТОР - ТОАЛЕТНА
ХАРТИЈА РОЛНА

ДОЗАТОР - ТОАЛЕТНА
ХАРТИЈА ЛИВЧИЊА

ДОЗАТОР - ТОАЛЕТНА
ХАРТИЈА ЛИВЧИЊА

ДОЗАТОР - ТЕЧЕН САПУН 500мл

ДОЗАТОР - ТЕЧЕН САПУН 3000мл

ДОЗАТОР - ТЕЧЕН САПУН 500мл

ДОЗАТОР - ТЕЧЕН - ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЗА РАЦЕ 1000мл

ДОЗАТОР ЗА СЕЛФЕТИ СО ДРЖАЧ

ДОЗАТОР ЗА САЛФЕТИ МОНТАЖЕН

ДОЗАТОР - WC
ПОКРИВАЛА

ДОЗАТОР - WC
ПОКРИВАЛА MINI

ДОЗАТОР - WC
ПОКРИВАЛА MINI

ДОЗАТОР ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА WC ДАСКА

ДОЗАТОР - ТОАЛЕТНА
ХАРТИЈА И WC ЧЕТКА

КОМПАНИИ СО КОИ СОРАБОТУВАМЕ