КЕСИ ЗА ОТПАД
35 ЛИТ.

КЕСИ ЗА ОТПАД
60 ЛИТ.

Art. KO65.2

КЕСИ ЗА ОТПАД
120 ЛИТ.

Art. KO120.4

КЕСИ ЗА ОТПАД
200 ЛИТ.