Направете го вашиот избор

Машини со ротирачка четка
POWER_EXTRA_11_I

Машини со ротирачка четка
POWER_EXTRA_21_I

Машини со ротирачка четка
POWER_EXTRA_31_I_AUTO_c