Направете го вашиот избор

Правосмукалка и хидросмукалка
POWER WD 36 P/I

Правосмукалка и хидросмукалка
POWER_WD_50

Правосмукалка и хидросмукалка
POWER WD 80.2 P/I TPT