Машина за рибање и сушење на подови

Art.00-183OLN. 49200