Машина за рибање и сушење на подови

Art.00-198EL – GH. 120000