Машина за рибање и сушење на подови

Art.00-143U13. 90000