Машина за рибање и сушење на подови

Art.10.1110.01K 110000