Направете го вашиот избор

Машина за рибање и сушење на подови
C 150 U 13